Focus

Deze rubriek omvat nieuwe of bijkomende items of informatie met betrekking tot de vzw Rouwkost en zijn websites eerstetroost.be en rouwkost.be.

e-courses voor verpleegkundigen

mei 2022

Vijf vierdejaarsstudenten verpleegkunde verbonden aan de Odisee Co-Hogeschool campus Aalst, voerden vorig academiejaar een literatuurstudie uit omtrent ‘De verpleegkundige rol binnen het rouwproces bij kinderen’.                 

Vzw Rouwkost heeft hen vorming gegeven rond dit mooie maar moeilijke onderwerp.

Ze besloten om door middel van een e-course, de kennis bij verpleegkundigen rond dit onderwerp te verruimen.  

Via de link Verpleegkundige rollen binnen het rouwproces bij kinderen – E-courses (odisee.be)   kan je -na het aanmaken van een account(gratis)- hun e-learning doornemen.

 

Initiatieven

Soms vinden nabestaanden troost in het bedenken van initiatieven om ook andere te helpen in hun rouw. Zeker als er kinderen betrokken zijn, zet dit aan tot het bedenken van manieren om hun eigen kinderen maar ook anderen in dezelfde situatie, het verlies te helpen...

Rouw bij kinderen en jonge mensen met Autisme Spectrum Stoornis

Met dank aan Els Rogier van “ www.Goedmoed.be ” rouw- en verliesbegeleiding. Rouw bij kinderen en jongeren met ASS Ouders en opvoeders vinden het vaak erg moeilijk om een kind in rouw op de gepaste manier te ondersteunen. Ze hebben veel vragen, voelen zich onzeker en...