Omdat in het originele doosje van “De Eerste Troost” diverse werkvormen zaten en deze uiteraard niet via de website kunnen gebruikt worden, is het als nabestaande mogelijk om vijf werkvormen aan te vragen via mail. Deze zullen zo spoedig mogelijk kosteloos verstuurd worden. 

Omdat we een kleine vzw zijn met beperkte middelen – maar het ook belangrijk vinden dat scholen, therapeuten en hulpverlening, kinderen in hun verlies kunnen helpen – stellen we dit pakketje ook ter beschikking voor 20 euro. Dit dekt de kosten van de werkvormen en verzendingskosten. We houden er dan nog 5 euro over als steun voor onze werking.Wij verzenden het pakketje wel zodra de aanvraag ons bereikt.  

Dit kan op rekeningnummer. BE41 0018 5241 0010 van vzw Rouwkost

Inhoud van het pakket:

 

  • Rouwbandje
  • Zorgenpopje
  • Boekje voor grote en kleine verdrietjes
  • Emotiemeter
  • Gsm’etje
  • Vilten stickertjes

Gedetailleerde info vindt u hieronder terug.

BESTELFORMULIER

Nabestaande?

15 + 9 =

Rouwbandjes

Deze, in het donker oplichtende, plastic armbandjes kunnen door kinderen gedragen worden als herinnering aan de overledene. Omdat kinderen niet dikwijls zelf het initiatief nemen om over het overlijden te praten, creëert het dragen van zo’n bandje de mogelijkheid om dit als gespreksonderwerp aan te brengen. Praten is één van de mogelijkheden om verlies te helpen verwerken.

Het armbandje veruitwendigt het feit dat kindjes verdriet hebben om het overlijden van een dierbare.

Zorgenpopje

Een zorgenpopje vervult volgens een legende in Guatemala, het verwerken van zorgen en verdriet. ’s Avonds voor het slapen-gaan kunnen kindjes aan het popje vertellen hoe ze zich voelen en hoe verdrietig ze zijn. Vervolgens leggen ze het popje onder hun hoofdkussen en de dag nadien kunnen de zorgen en het verdriet verminderd zijn.

Weerom is praten een waardevolle manier om verdriet te verwerken.

Dit popje is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar vanwege kans op inslikken en verstikkingsgevaar!!

Emotiemeter

Deze is verdeeld in wolkjes die blij, verdrietig, bang en boos zijn. Deze meter kan op de koelkast of aan de muur bevestigd worden waarbij kinderen maar ook de ouder(s), hun gevoelens aanduiden door middel van bijgevoegde wasknijpertjes. Het bespreekbaar stellen van emoties, verdriet of zelfs bang zijn, kan gevoelens bij kinderen verduidelijken. Samen over deze dingen vertellen schept een vertrouwen tussen ouder(s) en kind(eren) en vermijdt eventuele misverstanden die kunnen rijzen bij gebrek aan duidelijkheid.

Boekje voor grote en kleine verdrietjes

Dit boekje werd door de uitvaartdienst “-DELA-” ontworpen om kinderen te laten tekenen, schrijven en kleuren en zo uiting te geven van hun verdriet.

Herinneringen, details, op welke manier afscheid genomen werd, prentjes of foto’s kunnen verwoord of uitgebeeld worden door kinderen.

GSM’ etje

Dit speelgoed-gsm’etje nodigt het kind uit om te praten met diegene die overleden is. Wat kinderen aan hun knuffel vertellen kan nu via het telefoontje. Kinderen weten wel dat dit niet echt is maar in hun fantasie is er een verbinding met de overledene. Ze kunnen vertellen over wat ze op school of in de jeugdbeweging gedaan hebben. Communicatie is een belangrijk proces, ook bij kinderen.

Dit speelgoed gsm’etje is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Er kunnen onderdeeltjes (schroefjes) ingeslikt worden als deze los komen.

Deze vilten stickers kunnen gebruikt worden om het dagboekje te versieren. Ook het gedenkhoekje kan door het kind wat decoratief aangekleed worden met deze stickertjes, en zo een persoonlijke toets geven aan het geheel.