Over ons

Vzw Rouwkost is een vereniging die twee internetplatforms bezit en beheert met als doel het helpen, informeren en begeleiden van kinderen en jonge mensen in het plots verlies van een dierbare. 

 Het gaat over volgende sites:

Rouwkost.be is een portaalsite die een eerste hulp wil bieden in het verwerkingsproces van jonge mensen tussen 13 en 23 jaar. Dit gebeurt door hen te informeren over de werking van politie en parket in situaties waarbij deze diensten zijn tussengekomen, vervolgens manieren om om te gaan met rouw en tenslotte een overzicht van de diverse hulpverleningsdiensten in Vlaanderen.

Eerstetroost.be bevat informatie over het verwerken van een verlies voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Kinderen. Ouder(s) worden geïnformeerd op welke manier ze kunnen omgaan met hun kind(-eren) en welke hulpmiddelen en werkvormen er bestaan en gebruikt kunnen worden om hen te helpen.

Beide websites zijn er op initiatief van verschillende personen gekomen. Hieronder vind je wat meer informatie over hen:

 

Op 16 april 2013 werd het eerste doosje van “De eerste troost” aan de toenmalige prinses Mathilde, overhandigd.  Eind 2017 werd de productie van het doosje stopgezet en werd de inhoud door vzw Rouwkost uitgewerkt in de website eerstetroost.be.

Wie zijn we?

Luc De Geyndt

Was tot voor 1 mei 2019 verantwoordelijke van de dienst slachtofferbejegening bij de PolitieZone AMOW, momenteel met pensioen doch nog actief in vzw Rouwkost. Hij stond samen met Kim De Nil aan de wieg van het doosje “De eerste troost” in 2013. De verdeling van dit doosje verliep via de politiediensten in heel België.

Evelien Meskens

Evelien Meskens verloor in 2015 zelf haar broer door een verkeersongeval. Door mee te werken aan  vzw Rouwkost wil ze vooral dat kinderen en jongeren die iemand belangrijk verliezen, sneller hun weg naar hulp vinden. Al is het maar door erover te praten met ouders, vrienden of andere relevante organisaties die aansluiten bij wat ze nodig hebben. Evelien lag in 2017 aan de basis van de oprichting van vzw Rouwkost. Zij wenst -op haar verzoek- als lid de vzw te verlaten om zich meer te focussen op haar gezin.   

Kim De Nil

In het kader van haar opleiding maatschappelijk werk, liep Kim in 2012 stage bij de dienst slachtofferbejegening van de lokale politie AMOW.

In samenwerking met de dienstverantwoordelijke werkte zij de “eerste troost”-doos uit om kinderen tot 12 jaar te helpen na een plots overlijden. Graag wil ze haar engagement verder zetten met de website “eerstetroost.be”.

Sofie Debruyckere

Sofie verloor haar 16-jarige zus in 2012. Ze hoopt dat vzw Rouwkost en Eerste Troost hulp kan bieden aan kinderen en jongeren die iemand verliezen waar ze veel om geven.

Arne Rotty

Na wat begon als een gewone opdracht werd het me algauw duidelijk dat dit een prachtig initiatief is waar ik me graag verder wil blijven voor inzetten.

Michelle Scheerlinck

Michelle is maatschappelijk assistente van opleiding.

In het kader van haar opleiding Sociaal Werk liep Michelle stage bij de dienst slachtofferbejegening van de lokale politie AMOW. Sindsdien werkt ze mee aan het project Rouwkost.

Door zich in te zetten voor Rouwkost.be, hoopt ze jonge nabestaanden de nodige informatie en hulp aan te bieden net wanneer ze die het hardst nodig hebben.

 

Uiteraard kunnen wij de organisatie niet rond krijgen zonder onze Vrijwilligers

–  Jans Anne

–  Lena De Geyndt

–  Erika Coene

 

Bedankt!

Deze website is tot stand gekomen door de inzet van verschillende mensen en organisaties. Daarom wensen we uitdrukkelijk  volgende diensten en personen te danken:

 • Uitvaartspecialist “DELA” voor de samenwerking en om het “Boekje voor grote en kleine verdrietjes” te mogen verspreiden.
 • Rosemarie De Vos voor het gebruik van haar prachtige tekeningen.
 • Webgineer voor het ontwerp van deze website
 • De politiezone AMOW voor het vertrouwen en de mogelijkheden die geboden werden om het doosje en nadien de site, uit te bouwen
 • Tenslotte de organisaties/personen die financieel bijgedragen hebben aan de vzw Rouwkost, de beheerder van deze site.
  • De provincie Vlaams-Brabant
  • Reclameatelier Klit in Ternat
  • Roparun Londerzeel
  • vzw Ambras
  • Animatiebedrijf “Flan Caramel”
  • vzw Eddy Strijckers
  • De Koning Boudewijnstichting